Terms & conditions


 

COMPANY INFORMATION
Materdesign.com
Mater A/S
Virumgaardsvej 25
2830 Virum
Denmark
CVR-no. 29786607

info@materdesign.com
www.materdesign.com
+45 70 26 44 88


Welcome to materdesign.com. When you are shopping with us you are automatically accepting our sales conditions. This is why we advise you to thoroughly read through all of the below mentioned terms and conditions before you start to shop on materdesign.com. Please note you must be at least 18 years old to order goods from materdesign.com.

 

RETURNS / CANCELLATIONS
Materdesign.com gladly accept returns. When you return goods to materdesign.com, you will be required to pay for return postage, unless we have made a mistake with your purchase.
You have to return the merchandise no later than 14 days from the date of receipt. Please include a copy of the original invoice attached to the package in the return shipment.
We do not accept items that have been in use. Original packaging must be returned in a condition that makes a new sale possible. We do not take the goods back if there is written on the packaging. The customer is responsible for the arrival of the goods in same condition as recieved.
As soon as we have received the returned items and they have undergone a quality control check we will credit your account/credit card. We only accept the credit card that was used to purchase the items in order to limit the use of stolen credit cards. In case of a bank transfer please remember to submit the registration number and account number.
Please keep your postage receipt as a proof that the package was sent. If you regret your purchase, the amount will be refunded by transfer to your bank account once we have received the product and verified that it meets the rules for withdrawal. It is therefore important that we know your registration number and account number. It is not a requirement, but the expedition will be enhanced if adequate information is included in the package. Attach a copy of the invoice, registration number and account number of bank account to which reimbursement may be, copies of previous correspondence, etc. Note: We do not receive packages sent by COD.


NOTIFICATION OF DEFECTS
All merchandise is covered by The Danish Sale of Goods, giving the customer 24 months of warranty. This ables the customer to complain about defects and deficiencies that arise within 24 months of the purchase. If so the customer will have a replacement, a refusal or a discount, depending on the specific situation. However, this determines that the complain is justified and that the deficiency is not caused by
a misuse of the product or other injurious behaviour. The complain must be given within a reasonable time after the defect is discovered. Preferable within few days, maximum within two weeks. One must under no circumstances take a product into use until the claim is finalised. We repair or replace and send a replacement when the defective/faulty product is received. Materdesign.com covers transport costs for warranty/failure of delivery by shipping via carrier. Non-visible defects must be reported to materdesign.com as quickly as possible and within 14 days of receival. It is therefore important during this period to check the goods. Remember that the product must always be returned in original packaging, and get a receipt for shipment, so we can reimburse your shipping costs. We will refund reasonable freight costs, as you may have in connection with returning the item when the claim is justified.
In case of complaint, a missing delivery or defective goods please contact Mater A/S, telephone +45 70 26 44 88 or send an e-mail to: info@materdesign.com


PAYMENT METHODS
Materdesign.com accepts the following credit cards: Dankort, VISA/Dankort, EURO/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, and VISA/Electron.The amount will not be drawn from your card before the items leaves our stock. All prices are listed in DKK (the Danish currency) and a 25 % sales tax/VAT is included. 


SECURITY
Materdesign.com is committed to protecting your privacy. All information provided by you is gathered securely through the SSL (Secure Sockets Layer). A SSL is a protocol that encrypts your information into codes so that your information is kept secure while being transmitted via the Internet. Only PBS (your bank) has access to your information. At materdesign.com we guarantee the information you enter will NOT be disclosed to any outside organization or third party.

CUSTOMS AND SALES TAX/VAT
If your order is placed from an EU country you will have to pay the Danish sales tax/VAT but no customs fee. This is according to customs policies regarding sales within the EU. If, however, your order is placed from Norway or Switzerland you will not have to pay the Danish sales tax/VAT but you may have to pay additional tax and duties in the country of destination. Materdesign.com is not responsible for these or for any fees charged by customs. The carrier will contact you in case of any extra charges or customs clearance. This might delay the delivery. Please be advised that it is your responsibility to pay for these extra charges.


COOKIE POLICY
Like most websites, this one uses cookies.
Cookies are small text files stored on your computer by your browser. They're used for many things, such as tracking users as they navigate around our website; remembering user preferences and shopping cart contents; and website security. They contain information about the use of your computer but don't include personal information about you and can not contain virus. 

 VIRKSOMHEDS INFORMATION

Materdesign.com
Mater A/S
Virumgårdsvej 25
2830 Virum
Danmark
CVR-no. 29786607

info@materdesign.com
www.materdesign.com
+45 70 26 44 88


Velkommen til materdesign.com. Ved handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk nedenstående betingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på materdesign.com. Vi gør opmærksom på, at du skal være minimum 18 år for at handle på materdesign.com. 
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.

RETURRET
Materdesign.com yder 14 dages fuld returret gældende fra den dag du modtager dine varer. Når du returnerer varer til materdesign.com, skal du betale returporto, med mindre vi har lavet en fejl i forbindelse med dit køb. Du skal blot vedlægge en kopi af fakturaen i forsendelsespakken sammen med varerne. Varerne skal returneres ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen. Originalemballagen skal returneres i en stand, der gør et videresalg muligt, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse. Vi tager ikke varerne retur, hvis der er skrevet på emballagen. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand. Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, vil vi hurtigst muligt overføre købsbeløbet til din konto. Vi tilbagebetaler kun til det kreditkort som varerne er blevet købt med. Dette er for at undgå ulovlig brug af stjålne kreditkort. Husk at vedlægge registrerings- og kontonummer til evt. bankoverførsel. Husk derudover at gemme din postkvittering som dokumentation for, at varen er afsendt. Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetales købssummen ved overførsel til din bankkonto, når vi har modtaget varen og kontrolleret, at den lever op til reglerne for returret. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken. Vedlæg kopi af fakturaen, registreringsnummer og kontonummer til kontoen hvortil refusion kan foregå, kopi af foregående korrespondance mv. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt per efterkrav.


RETURRET / REKLAMATIONER
Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over
fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Dette betyder, at du kan få byttet varen, pengene retur eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det betinger, at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden rimelig tid efter fejl/mangler opdages. Rettidig reklamation anses som hurtigst muligt efter fejlen opstår, max op til 14 dage. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Man må under ingen omstændigheder tage en vare i brug, før reklamationen er færdigbehandlet. Vi reparerer eller ombytter og sender en ny når vi har modtaget den defekte/fejlleverede vare. Materdesign.com dækker transportomkostninger i forbindelse med reklamation/fejllevering ved forsendelse via fragtmænd. Ikke synlige defekter skal meldes til materdesign.com så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter modtagelse. Det er derfor vigtig inden for dette tidsrum at kontrollere varen. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, med kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Ved reklamation, fejl og mangler eller ved udeblevne leverancer kontakt venligst Mater A/S på telefon +45 70 26 44 88 eller mail: info@materdesign.com


BETALING
Hos materdesign.com kan du betale med betalingskort som Dankort, VISA/Dankort, EURO/MASTERCARD og AMERICAN EXPRESS, VISA/Electron. Beløbet bliver først fratrukket din konto, når varerne afsendes fra vort lager. Alle priser hos materdesign.com er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv 25% moms.


SIKKERHED
Al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Det er kun PBS, der har adgang til dine data. Hverken materdesign.com eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles ved et køb. Hos materdesign.com er dine personlige kontaktoplysninger 100% fortrolige og vi garanterer, at ingen andre kan få adgang til dem.

TOLD OG MOMS
Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Varer, som sendes fra materdesign.com kan ikke sendes som en gave til lande uden for EU, i et forsøg på at unddrage sig lokal told og afgifter. Bestiller du derimod fra Norge eller Schweiz, kan der blive påført lokale skatter og told som vi ikke kan drages til ansvar for, men til gengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger.


COOKIE POLITIK
Som de fleste hjemmesider, bruger denne også cookies.
Cookies er små tekstfiler gemt på din computer eller mobile device af din browser. De anvendes fx til at spore brugen og dit adfærd på vores website, husker præferencer og indhold i indkøbskurven samt optimere sikkerheden på websitet. De indeholder oplysninger om brugen af din computer, men omfatter ikke personlige oplysninger om dig og kan ikke indeholde virus.